วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553

กฐินพระราชทาน
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553

ทำบุญอาคารที่พักอุบาสิกา
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2553

ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวัด
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553

วันอาสาฬบูชา-วันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2553

วันวิสาขบูชา-ทำบุญประจำปี
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553

วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2553