ฉลองพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงตา และทำบุญวันพ่อแห่งชาติ

relics and fatherวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

   พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เจริญพุทธมนต์เพื่อฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีพระครูอรรถกิจนันทคุณ(พระอาจารย์นพดล นันทโน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนสร้างบุญบารมี...ขออนุโมทนา
คลิ๊ก...ชมภาพ    บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

relics

   คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดป่าชิคาโกและพุทธศาสนิกชนชาวไทยในนครชิคาโก ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทย เป็นจำนวน $ 6,000 ดอลล่าร์ โดยเงินบริจาคดังกล่าวได้บริจาคเข้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมกับบริจาค ... จึงแจ้งข่าวบุญเพื่อให้ทราบและอนุโมทนาร่วมกัน

    อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุ(กระดูก)หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

relicsวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

   พระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดล นันทโน) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงาและพ่อแม่ครูอาจารย์ ได้เมตตามอบพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุ(กระดูก)ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มาประดิษฐาน ณ วัดป่าชิคาโก เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวชิคาโกและรัฐใกล้เคียง
คลิ๊ก...ชมภาพ
    กฐินวัดป่าชิคาโก slideshow

kathina54วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

   กฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก ซึ่งมี น.พ.ไชยสิน - พ.ญ.สุคนธ์ กิระชัยวนิช Dr.Lin Chia-Hsiang - พ.ญ.มงคล เลิศบูรพา คุณลาวคล - คุณเพ็ญจันทร์ เลิศบูรพา เป็นประธานจัดงาน ได้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานมากมาย ขออนุโมทนากับบุญทุกท่านที่มาร่วมงานกฐินสามัคคี
คลิ๊ก..ชม slideshow   คลิ๊ก..ชมรูปภาพ(๑)   คลิ๊ก..ชมรูปภาพ(๒)
ขอขอบคุณ คุณ Sukit Subaneksanti ผู้ถ่ายภาพและจัดทำ slideshow   ทำบุญวันแม่แห่งชาติและปฏิบัติธรรมรุ่นที่ ๓

Mom54วันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

   นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา บุคคลใดมีความกตัญญูรู้อุปการคุณที่ท่านทำ แล้วตอบสนองคุณท่าน ท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดี ...วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ชาวไทยระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นวันที่ผู้เป็นลูกได้ระลึกถึงแม่ผู้ให้กำเนิด ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณมหาศาลต่อลูก ดังนั้นจึงได้แสดงออกด้วยการปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ให้เกิดผลบุญและตั้งจิตให้ท่านเหล่านั้นมีความสุข.....
คลิ๊ก...ชมภาพ


   ภาพปฏิบัติธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษา รุ่นที่ ๒

retreat2วันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

   การปฏิบัติธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษารุ่นที่ ๒ ได้ผ่านไปแล้ว มีญาติโยมผู้สนใจในธรรมได้มาสร้างบารมีร่วมกัน โดยในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์ธนประเสริฐ ชุตินฺธโร เป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรม ร่วมทั้งพระอาจารย์วิชาญ อุตตโม พระอาจารย์นครินทร์ ปภากโร ซึ่งเป็นพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดป่าชิคาโก...สำหรับรุ่นที่ ๓ ตรงกับวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญมาร่วมสร้างบารมีร่วมกัน...
คลิ๊ก...ชมภาพ   วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และปฏิบัติธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษา รุ่นที่ ๑

Asalhapuja2554วันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

   พุทธศาสนิกชนชาววัดป่าชิคาโกได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนารุ่นที่ ๑ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา.....วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ขออุปสมบท ซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งเป็นเวลา ๓ เดือน
คลิ๊ก...ชมภาพ   พระเทพปริยัติวิมลเยือนวัดป่าชิคาโก

phratepพระเทพปริยัติวิมลและพระราชปริยัติวิมลเยือนวัดป่าชิคาโก
วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๒๕๕๔

   พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการบริหาร/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสพธต.และพระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาร่วมประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย.๕๔ หลังเสร็จการประชุมได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมวัดป่าชิคาโก

คลิ๊ก...ชมภาพ


   ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

meeting ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๒๗
วันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย.๒๕๕๔

   คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐฯ จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๕๔ ซึ่งปีนี้ได้จัดประชุม ณ วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม เมืองโบลิเวีย รัฐนอร์ท แคโรไลน่า    

คลิ๊ก..ชมภาพการประชุม
คลิ๊ก...สถานีโทรทัศน์ช่อง WECT NEWS รายงานการประชุม
คลิ๊ก...ชมประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐฯ


   คณะศิษย์หลวงตามหาบัวเมตตามาพักที่วัด

phranop คณะศิษย์หลวงตามหาบัวเมตตามาพักที่วัด

   วันที่ ๕-๘ มิ.ย. ๒๕๕๔ พระครูอรรถกิจนันทคุณ หรือพระอาจารย์นภดล นันทโน เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร พร้อมพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่ งเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัว ได้เดินทางมาพักที่วัดป่าชิคาโก ในระหว่างที่พักที่วัดป่าพระอาจารย์ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ในการมาสหรัฐฯ ให้กับคณะสงฆ์และชาววัดป่าชิคาโกได้รับทราบ


คลิ๊ก...ชมรูปภาพ


   วันวิสาขบูชาและทำบุญประจำปีวัดป่าชิคาโก ๒๕๕๔

visak2554 อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

   วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะญาติโยมวัดป่าชิคาโก ได้ร่วมกันทำบุญ ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และวันทำบุญประจำปีวัดป่าชิคาโก วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานและสร้างบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัว ในวันงานได้มีการตั้งโรงทาน ญาติโยมน้ำอาหารมาร่วมกันสร้างทานบารมี


คลิ๊ก...ชมภาพวันวิสาขบูชา ๑
คลิ๊ก...ชมภาพวันวิสาขบูชา ๒


   ทำบุญวันมาฆบูชา และบูชาคุณองค์หลวงตามหาบัว

magha2554 อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

   ตามที่วัดป่าชิคาโก ได้ร่วมกับญาติโยมร่วมกันทำบุญบูชาคุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อซื้อทองคำเข้าคลังหลวงตามพินัยกรรมขององค์หลวงตา ซึ่งมีญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญ เป็นจำนวนเงิน $ ๕,๓๕๓ ดอลล่าร์ (๑๕๗,๑๔๖.๙๕ บาท) และทางวัดได้โอนเงินทำบุญดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งข่าวมาเพื่อให้ทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ขอความเจริญในธรรม เห็นในธรรมจงเกิดมีแก่ทุกท่าน ....อนุโมทนาบุญ
คลิ๊ก...ชมรูปภาพ
คลิ๊ก...ชมภาพสไลด์วันทำบุญบูชาคุณ


   ติดต่อวัดป่าชิคาโก / Contact Us

map
map
   วัดป่าชิคาโก
   Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicago
   8243 South Newland Ave.Burbank, IL 60459
   Tel. (708) 599-5920 Fax. (708) 599-5241    E-mail:watpachicago@gmail.com   
แผนที่วัดป่าชิคาโก / Map