Kathina Ceremonyภาพกฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก

   วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖   สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำความสุขมาให้ สามัคคี ก่อให้เกิดพลัง สามัคคี ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ก่อให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะ หากชุมชนกลุ่มใดถึงพร้อมด้วยความสามัคคี ชุมชนกลุ่มนั้น ๆก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ จะทำการสิ่งใด ก็จะสำเร็จได้โดยง่ายดาย...ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน..
   คลิ๊ก...ชมภาพ

 

Sanggarajaสังฆราชบูชา

   ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ วัดป่าชิคาโกได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษา สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนาภาคพิเศษทุกวันอาทิตย์ และวันพระ....อนุโมทนาบุญ
    คลิ๊ก...ชมภาพ

 

   ติดต่อวัดป่าชิคาโก / Contact Us

map
map
   วัดป่าชิคาโก
   Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicago
   8243 South Newland Ave.Burbank, IL 60459
   Tel. (708) 599-5920 Fax. (708) 599-5241    E-mail:watpachicago@gmail.com   
แผนที่วัดป่าชิคาโก / Map