วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ทำบุญวันมาฆบูชา
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาและร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ระหว่างวันที่ 26-28กุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559
ทำบุญวันสงกรานต์
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และทำบุญบังสุกุลรวมญาติ ถวายสังฆทาน อุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ทำบุญวันวิสาขบูชาและบุญประจำปีวัดป่าชิคาโก
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันทำบุญประจำปีวัดป่าชิคาโก และเชิญร่วมตั้งโรงทานอาหารเพื่อสร้างทานบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
ขอเชิญทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
ทำบุญแม่แห่งชาติ
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และอุทิศบุญกุศลให้แก่มารดาบิดาผู้ล่วงลับ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559
ทำบุญวันออกพรรษา
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวันออกพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
กฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก
ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2559
ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อแห่งชาติ)
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาผู้ล่วงลับ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
สวดมนต์ข้ามปี อิติปิโส 108 จบ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี อิติปิโส 108 จบ เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เริ่มเวลา 20.00 น.